بخشنامه ها:    

بخشنامه۷۳-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۷/۲۶ (ابطال بخشهایی از دو بخشنامه سازمان امورمالیاتی)
بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۷۴مورخ ۹۴/۷/۲۸ (ارسال گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی از طریق پست)
بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۷۵ مورخ ۹۴/۷/۲۹ (کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی)
بخشنامه ۷۹-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۵ (آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم)
بخشنامه ۸۱-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۱۱ (تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی)
بخشنامه ۸۲-۹۴ ۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۱۷ (مجوز فعالیت کتابفروشی در اجرای تبصره بند یک ماده ۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات ها)
بخشنامه ۸۴-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۲۴ (ابلاغ فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان)
بخشنامه۹۰-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۹/۱۰ ( جرایم  موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب  ۲۷- ۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم)
بخشنامه ۹۳-۹۴-۲۳۰ مورخ ۹۴/۹/۲۲ ( رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشمولین مفاد تبصره  (۲)  ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در اجرای ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹قانون مالیاتهای مستقیم)
بخشنامه ۹۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۱۰/۱۶ ( بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و نحوه اعتراض به برگ مطالبه  جرایم مذکور)

بخشنامه ۱۱۱-۹۴-۲۲۰ مورخ ۹۴/۱۱/۲۱(ابلاغ الگوی ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک و نحوه برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک)
بخشنامه ۱۱۸-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۹(ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴)
بخشنامه ۰۱-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۱/۱۸(کسر معافیت حقوق به میزان سال ۱۳۹۴ از حقوق پرداختی در دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ به طور علی الحساب)
بخشنامه ۱۲۶-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۷(آیین نامه اجرائی موضوع تبصره ۲ اصلاحی ماده۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم)
بخشنامه۰۴-۹۵-۲۰۰ مورخ۹۵/۱/۲۲(اصلاح مقررات اجرایی ماده ( ۹) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات)
بخشنامه ۵۰۴-۹۵-۲۰۰ مورخ۹۵/۱/۲۹(تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال۱۳۹۴ صاحبان وسایط نقلیه مسافری ، باری ، ماشین آلات راهسازی و صنعتی)
بخشنامه ۵۰۵-۹۵-۲۰۰مورخ۹۵/۲/۴(نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک)
بخشنامه ۵۰۶-۹۵-۲۰۰ مورخ۹۵/۲/۱۵(تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵)
بخشنامه ۱۵-۹۵-۲۰۰مورخ  ۹۵/۲/۲۷( بخشودگی جرائم فروردین ماه 1395 )
بخشنامه شماره 16-95-200مورخ 95/02/29(بخشودگی بدهی مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیاتهای مستقیم آخرین اصلاحیه مصوب 1394/04/31)
بخشنامه۱۴-۹۵-۲۰۰مورخ ۹۵/۲/۲۷(صدور گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدکوچک ومتوسط)
تصویب نامه شماره ۳۲۹۹۲مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲(آيين نامه اجرايي ماده (۱۳) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات هاي مستقيم)
بخشنامه۱۸-۹۵-۲۰۰مورخ ۹۵/۳/۱۶(احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۵)
بخشنامه ۱۹-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۳/۲۶(میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال ۱۳۹۵)
بخشنامه ۲۲-۹۵-۲۰۰مورخ ۹۴/۳/۳۱(آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم)
بخشنامه ۵۰۸-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۳/۳۱(ابلاغ کاربرگ های حسابرسی مالیاتی مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی)
بخشنامه ۲۵-۹۵-۲۰۰ مورخ۹۵/۴/۲۲(تسعیر ارز)
بخشنامه ۲۸-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۵/۲(ابلاغ ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۵ املاک شهر تهران موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم)

فراخوان مشمولان مرحله هفتم اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده
بخشنامه ۳۷-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۵/۲۵(اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال ۹۵ موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتها)
بخشنامه ۵۱۲-۰۵-۲۳۰ مورخ ۹۵/۵/۲۷(ضوابط و شرایط صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل بند ج ماده ۹۵ اصلاحی)
بخشنامه۴۱-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۶/۲(معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ اصلاحی قانون مالیاتها)
بخشنامه ۴۰-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۶/۲(ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴)
بخشنامه ۳۹-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۶/۲(ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران))
بخشنامه ۵۱۶_۹۵_۲۰۰ مورخ۹۵/۶/۱۵(وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان ۴% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه های گمرکی)
بخشنامه ۲۳۷۸۳-۲۳۰-د مورخ ۹۵/۶/۱۱( برگ های قطعی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ اصلاحی)
بخشنامه ۲۶۰/۹۵/۴۳ مورخ ۹۵/۷/۱۲(نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی)
بخشنامه ۵۴-۹۵-۲۶۰مورخ ۹۵/۸/۱۶(تبصره بند (۷) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور ۱۳۹۴)
تصویب نامه شماره 106545/ت53740 ه مورخ1395/08/27 (افزایش کمک هزینه مسکن کارگران)
بخشنامه ۳۴۲۸۳/۲۳۰/د مورخ ۹۵/۹/۶(ابلاغ تصویب نامه هادر خصوص تجدید ارزیابی داراییها)
بخشنامه ۶۳-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۹/۳۰(نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صادر کنندگان کالا موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید)
بخشنامه ۷۳-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۱۰/۱۸(بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خوردوهای وارداتی)
بخشنامه ۷۴-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۱۰/۱۸( آیین نامه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی)
بخشنامه ۷۶-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۱۰/۲۷(تبیین بخشنامه ۴۷/۹۴/۲۰۰ مورخ۱۰/۰۵/ ۱۳۹۴)
بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۸۳ مورخ ۹۵/۱۱/۱۰(نحوه عدم احتساب پیش فاکتورهای فروش در عملکرد و ارزش افزوده)
بخشنامه ۱۹/۹۶/۲۰۰ مورخ۹۶/۲/۱۳(ابلاغ ماده ۱۹ اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی)
بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۰۶ مورخ۹۶/۳/۱(دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت نام ارزش افزوده)
بخشنامه ۲۴۹۱۱ مورخ ۹۶/۳/۴(قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور)
بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۳۹ مورخ ۹۶/۳/۱۳(تسری مدت اجرای بخشنامه ۱۴/ ۹۵/ ۲۰۰ /ص مورخ ۲۷/ ۰۲/ ۱۳۹۵ موضوع صدور گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م . برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به سال ۱۳۹۶)
بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۴۱ مورخ ۹۶/۳/۲۰( اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتها)
بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۰۹ مورخ ۹۶/۳/۲۴(نحوه صدور برگ قطعی عملکرد سال ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل)
بخشنامه ۲۶۰/۹۶/۵۱۱مورخ ۹۶/۴/۱۳(تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال ۱۳۹۶)
بخشنامه 260/96/146 مورخ 96/10/23(تهاتر و استرداد مالیات بر ارزش افزوده )

بخشنامه 260/3432 مورخ 96/11/8(معافیت مالیات بر ارزش افزوده عرضه و واردات چای)
بخشنامه 260/96/512 مورخ 96/5/11 (نحوه اجرا بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 96 در مورد فعالیت فروشندگان اهن الات

بخشنامه حقوق دستمزد سال 1397 مورخ97/1/23
بخشنامه 200/97/2 مورخ 97/1/26 (تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش)
بخشنامه 260/97/5 مورخ 97/1/27(پذیرش صورتحساب نوع سوم صورت حساب الکترونیکی در نظام مالیات بر ارزش افزوده)
بخشنامه 1114/97/1000 مورخ 97/2/10 (تمدید آیین نامه بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب)
بخشنامه 200/97/21 ص مورخ 97/2/24 (نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1397 وفق مقررات بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 کل کشور
بخشنامه 56/97/200 ص مورخ 1397/4/16 (انطباق حکم موضوع بند ز تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن راجع به تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها.

بخشنامه 200/97/49 مورخ 97/4/23 (تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده)
بخشنامه 200/97/96 مورخ 97/6/13 (پذیرش هزینه دموراژ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی )
بخشنامه 200/97/97 مورخ 97/6/13 (نحوه محاسبه جرایم درامدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی)
بخشنامه 200/97/100 مورخ 97/6/17 (ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1396)


بخشنامه  230 / 35338 / د مورخ 97/7/10 (نکاتی در خصوص ماده 272 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 94/4/31 )

بخشنامه 230/97/112 مورخ 97/8/7 (ارسال قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی)

بخشنامه ۲۳۰/۹۷/۱۱۶مورخ ۹۷/۸/۱۶(ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۵/ ۲۵/ ۲۰۰ مورخ ۲۲/ ۴/ ۹۵ و نامه شماره ۱۰۷۴۳/ ۲۰۰ مورخ ۲۵/ ۵/ ۹۱)
بخشنامه 200/97/133 مورخ 97/9/27 (پاسخ به سوالات و ابهامات در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده ( مواد 13.17.22.26 قانون مالیات بر ارزش افزوده)


بخشنامه شماره 97/339961 مورخ 1397/09/27 (لزوم انجام اقدامات مقتضی به منظور مطابقت و به روز رسانی آمار و اطلاعات مشتریان بانکها و موسسات اعتباری در سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب))

بخشنامه شماره 200/97/146 مورخ 97/10/24 (نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های مختلف)


بخشنامه شماره 200/98/4 مورخ 98/01/24 (میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۸ وفق مقررات بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور)

بخشنامه شماره 200/98/5 مورخ 98/01/25 (تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده)

بخشنامه شماره 200/98/6 مورخ 98/01/26 (احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398)

بخشنامه شماره 220/2275/د مورخ 98/01/26 (ابلاغ تصویب­ نامه هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در خصوص درصدی از ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­گیرد.)