آدرس: تهران- نارمک -خیابان جانبازان شرقی(گلبرگ شرقی)-بعد از چهارراه رودباری -پلاک 484 -واحدیک 
  • تلفن واحد خدمات مالی : 77949405-021
  • تلفن واحد فروش نرم افزار :77949406-021
  • تلفن واحد پشتیبانی : 77949407-021
  • فکس : 77913334-021
 
Akhavan@KiaRad.com : مدیریت kiaee@kiarad.com : خدمات مالی Billing@KiaRad.com : امور مالی Support@KiaRad.com : پشتیبانی Info@KiaRad.com : روابط عمومی