باتوجه به اینکه هر سازمان نیازهای متفاوتی از خروجی های حسابداری را دنبال می نماید ، طراحی کدینگ از مهمترین اقداماتی می باشد که می تواند گزارش گیری را بر اساس خواسته های مدیران تسهیل و آسان نماید.طراحی کدینگ نیز در کل برای تمام شرکتها یکسان و مطابق با استانداردهای حسابداری می باشد ولی مهندسی در طراحی لایه های زیرین می تواند تا چندین سال واحد حسابداری یک شرکت را پویا و انعطاف پذیر نگه دارد. امروزه با تغییرات روز افزون در امور اجرائی مالیاتی ، کدینگ حسابها می بایست به شکلی طراحی گردند تا دریافت گزارشات برون سازمانی با حداکثر سرعت و بدون خطاء در زمانهای کوتاه فراهم گردند.
موسسه حسابدار کیاراد با در اختیار داشتن حسابداران توانا توانسته اند در طراحی کدینگ موفق ظاهر شده وثمره کار خود را طی سالیان رصد نمایند