محصول فعالیت های حسابداری فصلی و سالانه گزارشاتی هستند که در قالب اظهارنامه های عملکرد و ارزش افزوده به سازمانهای مربوطه ارائه می گردند . تهیه اظهارنامه عملکرد نشانه فعالیت مالی یک بنگاه یا فرد می باشد که می بایست مطابق با استاندارهای حسابداری تهیه گردد تا مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی واقع شود . اظهارنامه ارزش افزوده می بایست با در نظر گرفتن قوانین ارزش افزوده تهیه و ارائه گردد. شناخت  مشمولیت و عدم مشمولیت کالاها وخدمات وهمچنین قوانین مرتبط به فرمت های مشخص شده از مهمترین مواردی است که حسابداران باید شناخت کافی از آنرا داشته باشند. موسسه حسابدار کیاراد با به روز بودن در قوانین وبخشنامه های مربوط به عملکرد و ارزش افزوده توانسته خدمات مطلوبی در این حوزه را به مشتریان خود ارائه نماید .