حقوق سال 1400

نرخهای شب کاری،جمعه کاری و نوبت کاری در سال 1400

شب كارى،جمعه كارى و نوبت كارى به 

تعداد روزهاى كاركرد(٣٠,٣١) محاسبه ميگردد 

در جدول تعداد روزهاى كاركرد ٣٠ روز محاسبه شده است

 

✅مبالغ ذكر شده براى كارگران با يك سال سابقه و بدون سابقه متفاوت است

 

✅ساعت كارى،شب كارى از ٢٢ تا ٦ بامداد ميباشد

و صبح كارى از ٦ بامداد تا ٢٢ شب ميباشد

 

☑️نکته قابل توجه این است که ساعات نوبت کاری اگرچه ممکن است از ۸ ساعت در شبانه روز و ۴۴ ساعت در هفته تجاوز کند اما نباید از ۱۷۶ ساعت در چهار هفته بیشتر شود

 

☑️تمامى مبالغ به حقوق پايه كارگر اضافه ميگردد و مبناى محاسبه بر حداقل حقوق ماهانه ميباشد