سوالات ارزش افزوده

سوال 22 ارزش افزوده

نحوه اعتراض به مالیات ارزش افزوده چگونه انجام میشود؟ نحوه اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده ☑️اعتراض بر اساس مقررات قانون موقت: بر اساس ماده ۲۹ قانون موقت ارزش افزوده،در صورتی که مودی به اوراق مطالبه ارزش افزوده معترض باشد،می‌تواند ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره […]

سوالات ارزش افزوده

سوال 21 ارزش افزوده

ایا پیش فاکتور مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشود؟ ‎پيش فاکتورها و فاکتورهايی که به معامله ختم نشده باشند،مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمی‌شوند ✅بر اين اساس موديانی که اقدام به ارائه فاکتور يا پيش فاکتور براي عرضه کالا يا خدمات مي‌نمايند،در صورتی که با توافق طرفين و با ارائه اسناد معتبر معامله صورت نگرفته […]

سوالات مالیاتی

سوال 100 مالیات

اظهارنامه مالیات برآوردی (ماده 219 ق.م.م)چیست؟ اظهارنامه مالیات برآوردی:اداره امور مالیاتی درصورتی که مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نکرده باشد،طی اظهارنامه ای میزان درآمدهایش را براساس سنوات قبل،فعاليت و اطلاعات اقتصادى كسب شده از طرح جامع مالياتى برآورد و نسبت به صدور برگ تشخيص ماليات اقدام به عمل مى آورد اظهارنامه مالیات برآوردی به نوعی […]

سوالات مالیاتی

سوال 99 مالیات

منظور از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟ پایانه فروشگاهی ✅رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos) درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد سامانه مؤدیان ✅سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به […]

سوالات مالیاتی

سوال 98 مالیات

 مهمترین پارامترهای (کنترل حسابها)که مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد چیست؟ ‎☑️کنترل سند حقوق و دستمزد☑️‎☑️کنترل لیست های بیمه با اسناد ثبت شده و پرداختی های بیمه ‎☑️کنترل سامانه حقوق اداره دارایی با لیست سیستم و بیمه☑️ ‎☑️کنترل استهلاک دارایی و اموال و ثبت های تعدیلی آنها☑️ ‎☑️کنترل گردش مواد در پایان سال ویژه […]

سوالات مالیاتی

سوال 97 مالیات

مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی را نام ببرید؟ رئيس امور مالياتى(مميز كل) ✅هيات حل اختلاف مالياتى(بدوى) ✅هيات حل اختلاف مالياتى(تجديدنظر) ✅هيات موضوع ماده ٢١٦ ق.م.م ✅شوراى عالى مالياتى ✅هيات موضوع ماده ٢٥١مكرر ق.م.م ✅ديوان عدالت ادارى ☑️مراجعه یا ارسال پرونده نزد هریک ازمراجع حل اختلاف مالیاتی فوق،تابع شرایطی می باشد که لازم است به مقررات […]

سوالات مالیاتی

سوال 96 مالیات

 مهمترین پارامترهای (کنترل حسابها)مورد توجه سازمان امور مالیاتی چیستند؟ ‎☑️کنترل سند حقوق و دستمزد ‎☑️کنترل لیست های بیمه با اسناد ثبت شده و پرداختی های بیمه ‎☑️کنترل سامانه حقوق اداره دارایی با لیست سیستم و بیمه☑️ ‎☑️کنترل استهلاک دارایی و اموال و ثبت های تعدیلی آنها☑️ ‎☑️کنترل گردش مواد در پایان سال ویژه واحدهای تولیدی

سوالات ارزش افزوده

سوال 19 ارزش افزوده

ماده 28 قانون مالیات برارزش افزوده چیست؟ به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات وارائه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین ومقررات مالیاتی کشور وهمچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات ومراجع مالیاتی✅نهادی به نام (جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران)تأسیس می شود تا […]

سوالات مالیاتی

سوال 95 مالیات

چه مواردی جرمهای مالیاتی محسوب میشوند؟ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد،به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند ١_ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن ٢_اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن ٣_ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود […]

سوالات مالیاتی

سوال 94 مالیات

آیا تسهیلات بانکی دریافت شده باید در صورت معاملات فصلی درج شود؟ نظر به مکاتبات عدیده مودیان مالیاتی در ارتباط با نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در مطالبه جرائم موضوع ماده ١٦٩ اصلاحی مصوب ١٣٩٤/٠٤/٣١ و ١٦٩ مکرر اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ قانون مالیات ­های مستقیم ✅نسبت به مبالغ تسهیلات بانکی دریافتی از بانک­ها، صندوق ضمانت […]

  • 1
  • 2