سوالات مالیاتی

سوال 92 مالیات

مزایای معاف مالیات بر حقوق طی بخشنامه جدید سال 1400 چیست؟ به استناد بخشنامه ٢٠٠/٩٩/٥٨ مورخ ١٣٩٩/٠٨/١٤ حق مسكن،بن خواروبار و حق اولاد به عنوان مزاياى رفاهى-انگيزشى محسوب شده ومعاف از ماليات حقوق هستند ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27 مبنی بر اصلاح رای شماره 601 مورخ 1389/12/09 […]

سوالات مالیاتی

سوال 91 مالیات

تبصره ماده 100 شامل کدام یک از مودیان نمی شود؟ -شامل مؤدیانی که سال ۱۳۹۹ اولین سال فعالیت آنهاست ۲-مؤدیانی که شریک دارند و در سال ۱۳۹۹ شرکا آنها بهم خورده باشد. ۳-صاحبان مشاغلی که سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ تغییر آدرس محل فعالیت داشته اند و پیش ثبت‌نام کداقتصادی انجام داده اند. ۴-مؤدیانی […]

سوالات مالیاتی

سوال 90 مالیات

ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم (زمان مالیات)چیست؟ نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت‌ مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از […]

سوالات مالیاتی

سوال 89 مالیات

سال مالیاتی طبق ماده 155 قانون مالیاتهای مستقیم چیست؟ سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال ‌مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند درآمد […]