سوالات ارزش افزوده

سوال 22 ارزش افزوده

نحوه اعتراض به مالیات ارزش افزوده چگونه انجام میشود؟ نحوه اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده ☑️اعتراض بر اساس مقررات قانون موقت: بر اساس ماده ۲۹ قانون موقت ارزش افزوده،در صورتی که مودی به اوراق مطالبه ارزش افزوده معترض باشد،می‌تواند ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره […]

سوالات ارزش افزوده

سوال 21 ارزش افزوده

ایا پیش فاکتور مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشود؟ ‎پيش فاکتورها و فاکتورهايی که به معامله ختم نشده باشند،مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمی‌شوند ✅بر اين اساس موديانی که اقدام به ارائه فاکتور يا پيش فاکتور براي عرضه کالا يا خدمات مي‌نمايند،در صورتی که با توافق طرفين و با ارائه اسناد معتبر معامله صورت نگرفته […]

سوالات مالیاتی

سوال 100 مالیات

اظهارنامه مالیات برآوردی (ماده 219 ق.م.م)چیست؟ اظهارنامه مالیات برآوردی:اداره امور مالیاتی درصورتی که مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نکرده باشد،طی اظهارنامه ای میزان درآمدهایش را براساس سنوات قبل،فعاليت و اطلاعات اقتصادى كسب شده از طرح جامع مالياتى برآورد و نسبت به صدور برگ تشخيص ماليات اقدام به عمل مى آورد اظهارنامه مالیات برآوردی به نوعی […]

سوالات مالیاتی

سوال 99 مالیات

منظور از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟ پایانه فروشگاهی ✅رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos) درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد سامانه مؤدیان ✅سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به […]