سوالات بیمه تامین اجتماعی

سوال 21 تامین اجتماعی

شرایط بازنشستگی عادی در سازمان تامین اجتماعی چگونه است؟ قوانین بازنشستگی عادی ۱_بیمه‌شده زن: ☑️داشتن 55 سال تمام سن و حداقل 20 سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه ☑️داشتن 45 سال تمام سن و حداقل 30 سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه ☑️داشتن 35 سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی ☑️داشتن 42 […]

سوالات بیمه تامین اجتماعی

سوال 20 تامین اجتماعی

محاسبه مبلغ مستمری در سامانه تامین اجتماعی چگونه است؟ ر فرم بالا ميتوانيد به دو روش مبلغ مستمری بازنشستگی خود را ملاحظه فرمایید ١_روش مکانیزه: سیستم با محاسبه میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه دو سال آخر و همچنین میزان کل سابقه پرداخت حق بیمه بصورت هوشمند، مبلغ مستمری متعلقه را محاسبه می نماید. ٢_روش […]

سوالات بیمه تامین اجتماعی

سوال 19 تامین اجتماعی

شرایط لازم کمک هزینه ازدواج چیست؟ به استناد ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی بیمه‌شده باید چهار شرط را داشته باشد تا مستحق دریافت کمک هزینه ازدواج شود ☑️بیمه‌شده طی ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج،حداقل به مدت ۷۲۰ روز سابقه کار داشته و حق‌بیمه این مدت را پرداخت کرده باشد ☑️در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی […]