سوالات مالیاتی

سوال 100 مالیات

اظهارنامه مالیات برآوردی (ماده 219 ق.م.م)چیست؟ اظهارنامه مالیات برآوردی:اداره امور مالیاتی درصورتی که مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نکرده باشد،طی اظهارنامه ای میزان درآمدهایش را براساس سنوات قبل،فعاليت و اطلاعات اقتصادى كسب شده از طرح جامع مالياتى برآورد و نسبت به صدور برگ تشخيص ماليات اقدام به عمل مى آورد اظهارنامه مالیات برآوردی به نوعی […]

سوالات مالیاتی

سوال 99 مالیات

منظور از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟ پایانه فروشگاهی ✅رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos) درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد سامانه مؤدیان ✅سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به […]

سوالات مالیاتی

سوال 98 مالیات

 مهمترین پارامترهای (کنترل حسابها)که مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد چیست؟ ‎☑️کنترل سند حقوق و دستمزد☑️‎☑️کنترل لیست های بیمه با اسناد ثبت شده و پرداختی های بیمه ‎☑️کنترل سامانه حقوق اداره دارایی با لیست سیستم و بیمه☑️ ‎☑️کنترل استهلاک دارایی و اموال و ثبت های تعدیلی آنها☑️ ‎☑️کنترل گردش مواد در پایان سال ویژه […]

سوالات مالیاتی

سوال 97 مالیات

مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی را نام ببرید؟ رئيس امور مالياتى(مميز كل) ✅هيات حل اختلاف مالياتى(بدوى) ✅هيات حل اختلاف مالياتى(تجديدنظر) ✅هيات موضوع ماده ٢١٦ ق.م.م ✅شوراى عالى مالياتى ✅هيات موضوع ماده ٢٥١مكرر ق.م.م ✅ديوان عدالت ادارى ☑️مراجعه یا ارسال پرونده نزد هریک ازمراجع حل اختلاف مالیاتی فوق،تابع شرایطی می باشد که لازم است به مقررات […]