سوالات مالیاتی

سوال 100 مالیات

اظهارنامه مالیات برآوردی (ماده 219 ق.م.م)چیست؟ اظهارنامه مالیات برآوردی:اداره امور مالیاتی درصورتی که مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نکرده باشد،طی اظهارنامه ای میزان درآمدهایش را براساس سنوات قبل،فعاليت و اطلاعات اقتصادى كسب شده از طرح جامع مالياتى برآورد و نسبت به صدور برگ تشخيص ماليات اقدام به عمل مى آورد اظهارنامه مالیات برآوردی به نوعی […]

سوالات مالیاتی

سوال 99 مالیات

منظور از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟ پایانه فروشگاهی ✅رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos) درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد سامانه مؤدیان ✅سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به […]

سوالات مالیاتی

سوال 98 مالیات

 مهمترین پارامترهای (کنترل حسابها)که مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد چیست؟ ‎☑️کنترل سند حقوق و دستمزد☑️‎☑️کنترل لیست های بیمه با اسناد ثبت شده و پرداختی های بیمه ‎☑️کنترل سامانه حقوق اداره دارایی با لیست سیستم و بیمه☑️ ‎☑️کنترل استهلاک دارایی و اموال و ثبت های تعدیلی آنها☑️ ‎☑️کنترل گردش مواد در پایان سال ویژه […]

سوالات مالیاتی

سوال 97 مالیات

مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی را نام ببرید؟ رئيس امور مالياتى(مميز كل) ✅هيات حل اختلاف مالياتى(بدوى) ✅هيات حل اختلاف مالياتى(تجديدنظر) ✅هيات موضوع ماده ٢١٦ ق.م.م ✅شوراى عالى مالياتى ✅هيات موضوع ماده ٢٥١مكرر ق.م.م ✅ديوان عدالت ادارى ☑️مراجعه یا ارسال پرونده نزد هریک ازمراجع حل اختلاف مالیاتی فوق،تابع شرایطی می باشد که لازم است به مقررات […]

سوالات مالیاتی

سوال 96 مالیات

 مهمترین پارامترهای (کنترل حسابها)مورد توجه سازمان امور مالیاتی چیستند؟ ‎☑️کنترل سند حقوق و دستمزد ‎☑️کنترل لیست های بیمه با اسناد ثبت شده و پرداختی های بیمه ‎☑️کنترل سامانه حقوق اداره دارایی با لیست سیستم و بیمه☑️ ‎☑️کنترل استهلاک دارایی و اموال و ثبت های تعدیلی آنها☑️ ‎☑️کنترل گردش مواد در پایان سال ویژه واحدهای تولیدی

سوالات مالیاتی

سوال 95 مالیات

چه مواردی جرمهای مالیاتی محسوب میشوند؟ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد،به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند ١_ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن ٢_اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن ٣_ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود […]

سوالات مالیاتی

سوال 94 مالیات

آیا تسهیلات بانکی دریافت شده باید در صورت معاملات فصلی درج شود؟ نظر به مکاتبات عدیده مودیان مالیاتی در ارتباط با نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در مطالبه جرائم موضوع ماده ١٦٩ اصلاحی مصوب ١٣٩٤/٠٤/٣١ و ١٦٩ مکرر اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ قانون مالیات ­های مستقیم ✅نسبت به مبالغ تسهیلات بانکی دریافتی از بانک­ها، صندوق ضمانت […]

سوالات مالیاتی

سوال 93 مالیات

شرط برخورداری اعمال تخفیف در اظهارنامه اشخاص حقوقی چیست؟ ماده ١٠٥ قانون ماليات مستقيم ✅جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی ازفعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع ‌غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق ‌مقررات […]

سوالات مالیاتی

سوال 92 مالیات

مزایای معاف مالیات بر حقوق طی بخشنامه جدید سال 1400 چیست؟ به استناد بخشنامه ٢٠٠/٩٩/٥٨ مورخ ١٣٩٩/٠٨/١٤ حق مسكن،بن خواروبار و حق اولاد به عنوان مزاياى رفاهى-انگيزشى محسوب شده ومعاف از ماليات حقوق هستند ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27 مبنی بر اصلاح رای شماره 601 مورخ 1389/12/09 […]

سوالات مالیاتی

سوال 91 مالیات

تبصره ماده 100 شامل کدام یک از مودیان نمی شود؟ -شامل مؤدیانی که سال ۱۳۹۹ اولین سال فعالیت آنهاست ۲-مؤدیانی که شریک دارند و در سال ۱۳۹۹ شرکا آنها بهم خورده باشد. ۳-صاحبان مشاغلی که سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ تغییر آدرس محل فعالیت داشته اند و پیش ثبت‌نام کداقتصادی انجام داده اند. ۴-مؤدیانی […]