به نام خدا
حسابدار گرامی
موسسه حسابدار کیاراد در راستای افزایش توانمند سازی و ایجاد اشتغال مستمر برای حسابداران با لحاظ شرایط ذیل اقدام به جذب کارآموز حسابداری می نماید :
لازم به توضیح می باشد دوره کارآموزی در قالب برگزاری جلسات آموزشی آکادمیک نبوده و انجام کار حسابداری به صورت عملیاتی و حضور در واحدهای حسابداری شرکتها انجام خواهد پذیرفت 
برنامه پیشران برای کارآموزان به گونه ای است که تا پایان دوره توان انجام حداقل های حسابداری مورد نیاز برای یک حسابدار به صورت عملیاتی آموزش داده شده باشد .
و لطفا ابتدا  فایل آیین نامه کارآموزی را مطالعه کرده و  در صورت تمایل به تایید آیین نامه کارآموزی ،سپس فرم ذیل را تکمیل ، ثبت و ارسال نمایید . با تشکر

 

 

در حال بارگیری