سوالات بیمه تامین اجتماعی

سوالات بیمه تامین اجتماعی

1سوالات بیمه تامین اجتماعیپاسخ ها
2نحوه ثبت نام و ورود در سایت تامین اجتماعی چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
3نحوه صحیح اعلام ترک کار افراد در لیست بیمه ترک کار غالبا بابت موارد زیر اتفاق می افتد و درج تاریخ آن در لیست بیمه لازم است:روی پاسخ کلیک کنید
4حق بيمه مشاغل آزاد(بيمه اختياري)در سال ٩٩ چه مقدار و چگونه محاسبه مي شود؟روی پاسخ کلیک کنید
5شرايط بازنشستگى با كمترين سابقه بيمه طبق قانون كار چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
6نكاتي درباره كمك عائله مندي يا حق اولادروی پاسخ کلیک کنید
7چه مواردى شامل كسر حق بيمه نمي شوند؟روی پاسخ کلیک کنید
8چه مواردى شامل كسر حق بيمه مي شوند؟روی پاسخ کلیک کنید
9مفاصا حساب بيمه چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
10شرایط بازنشستگی افرادروی پاسخ کلیک کنید
11کمک هزینه بارداری برای چه مدت پرداخت می شود؟روی پاسخ کلیک کنید
12چه شرایطی برای دریافت کمک هزینه بارداری لازم است؟روی پاسخ کلیک کنید
13مبلغ کمک هزینه ازدواج چقدر است؟روی پاسخ کلیک کنید
14شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج چیست؟روی پاسخ کلیک کنید
15مقرری بیمه بیکاری از چه روزی قابل پرداخت است و آیا این دوره جزء سوابق محاسبه می گردد؟روی پاسخ کلیک کنید
16مبلغ بیمه بیکاری برای افراد مجرد و متاهل چقدر است؟روی پاسخ کلیک کنید
17در چه شرایطی بیمه شدگان استحقاق دریافت بیمه بیکاری را دارند؟روی پاسخ کلیک کنید
18آشنایی با کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعیروی پاسخ کلیک کنید