سوالات ارزش افزوده

سوالات ارزش افزوده

1سوالات ارزش افزودهپاسخ ها
2ارزش افزوده خدمات ارائه شده در دوران گارانتي چطور خواهد بود؟روی پاسخ کلیک کنید
3مهلت مقرر بابت اعتراض به برگ مطالبه ارزش افزوده چه زماني است؟روی پاسخ کلیک کنید
4موضوع بخشودگی جرایم قابل بخشش طي بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٩/٥١٨ چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
5توضيحى در ارتباط با ماليات برارزش افزوده و اصنافروی پاسخ کلیک کنید
6مشمولان مرحله هشتم ماليات بر ارزش افزوده چه كسانى هستند؟روی پاسخ کلیک کنید
7ماده ٨ قانون ماليات بر ارزش افزوده چه موضوعى را مطرح مى نمايد؟روی پاسخ کلیک کنید
8تعداد دفعات ارسال اظهارنامه ارزش افزوده چندبار ممكن است؟روی پاسخ کلیک کنید
9ماليات بر ارزش افزوده چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
10موديانى كه در سال ٩٨ براى استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرات خود اقدام نكردند چه كارى بايد انجام دهند؟روی پاسخ کلیک کنید
11قانون يكسان سازى ارزش افزوده چه مى گويد؟روی پاسخ کلیک کنید
12آيا سود سپرده گذاري مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي شود؟روی پاسخ کلیک کنید
13آيا اعمال دستورالعمل صورتحساب و درج كد اقتصادي و مشخصات هويتي خريدار در فاكتور الزامي است؟روی پاسخ کلیک کنید
14مالیات ارزش بر افزوده چیست؟روی پاسخ کلیک کنید
15چگونگي تشخيص موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده توسط خريداران كالا يا خدمت ؟روی پاسخ کلیک کنید
16شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر فعالان اقتصادي و فعاليت‌هاي اقتصادي چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
17آيا تکاليف عملياتي نظام ماليات بر ارزش افزوده به سادگي توسط موديان اين نظام مالياتي قابل اجرا خواهد بود؟روی پاسخ کلیک کنید
18چه افرادی مشمول مرحله هفتم ارزش افزوده هستند؟
روی پاسخ کلیک کنید
19مدارک مورد نیاز برای رسیدگی ارزش افزوده چیست ؟روی پاسخ کلیک کنید