سوالات بیمه تامین اجتماعی

سوال 19 تامین اجتماعی

شرایط لازم کمک هزینه ازدواج چیست؟

به استناد ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی بیمه‌شده باید چهار شرط را داشته باشد تا مستحق دریافت کمک هزینه ازدواج شود


☑️بیمه‌شده طی ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج،حداقل به مدت ۷۲۰ روز سابقه کار داشته و حق‌بیمه این مدت را پرداخت کرده باشد
☑️در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه‌شده با کارفرما قطع نشده باشد
☑️ازدواج اول بیمه شده باشد
☑️ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد تا کمک هزینه ازدواج به فرد تعلق بگیرد

همچنین میزان کمک هزینه ازدواج برابر با یک ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه‌شده است
برای محاسبه این مبلغ،جمع دریافتی بیمه‌شده (مشمول کسر بیمه) در آخرین ۲ سال قبل از ازدواج بر عدد ۲۴ (تعداد ماه‌ها) تقسیم می‌شود
درصورتی که حاصل محاسبه کمتر از حداقل دستمزد عادی در زمان وقوع عقد ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت معادل حداقل مذکور خواهد بود
✅اگر زن و شوهر هر دو دارای شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج باشند،کمک هزینه به هر دو نفر پرداخت می‌شود

لازم به ذكر است با ورود به سامانه tamin.I r ميتوانيد ثبت نام خود را انجام داده و مدارك لازم را ارسال نمائيد و نياز به مراجعه حضورى نيست
ضمناً ميتوانيد مجددا با ورود به سامانه و وارد شدن در قسمت بيمه شدگان⬅️اموربيمه شدگان⬅️محاسبه مبلغ هديه ازدواج را
كه در سامانه به طور خودكار محاسبه ميشود مشاهده نمائيد.