سوالات بیمه تامین اجتماعی

سوال2 بیمه تامین اجتماعی

 

نحوه صحیح اعلام ترک کار افراد در لیست بیمه ترک کار غالبا بابت موارد زیر اتفاق می افتد و درج تاریخ آن در لیست بیمه لازم است:

✅ترک کار بیمه شده از کارگاه به اختیار خود

✅اخراج بیمه شده توسط کارفرما

✅از کار افتادگی یا فوت بیمه شده

✅اعزام بیمه شده به خدمت سربازی

 

در این موارد باید تاریخ دقیق ترک کار در لیست بیمه ثبت شود.

☑️این تاریخ همان تاریخی است که بیمه شده در سر کار خود حاضر نشده است

 

🔸اعلام ترک کار صرفا در مهلت مقرر جهت ارسال لیست بیمه(ماهی که ترک اتفاق افتاده است) قابل انجام است.

🔸در خصوص استراحت پزشکی و بارداری نباید ترک کار در لیست اعلام شود