اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

هزينه سربار توليد چيست؟

هزینه سربار:هزینه هایی هستند که مستقیما در ساخت کالا و تولید محصول دخالت ندارند, و به راحتی نمیتوان تحمیل این هزینه ها را به تولید کالا یا محصول خاص مرتبط دانست.برای درک بهتر ,هزینه های سربار مستقیما در ساخت کالا یا محصول دخالت ندارند ولی بدون آنها نیز ساخت کالا امکان پذیر نیست.مثلا برای تولید یک لباس به پارچه نیاز است. اما نخ نیز در این تولید اهمیت دارد. هرچند هزینه نخ بسیار کمتر از هزینه پارچه باشد. بنابراین مصرف نخ به عنوان هزینه سربار شناسایی میشود.

✅زمان شناسایی هزینه سربار

به طور کلی برای تولید کالا یا محصول, در دو زمان هزینه های سربار را شناسایی میکنیم.

١_قبل از شروع دوره مالی و قبل از اینکه سربار تحقق پذیرد سربار براورد میشود و به آن “سربار پیش بینی شده ”و یا “سربار برآورد شده ”میگویند.

٢_بعد از انجام شدن هزینه که به آن هزینه سربار واقعی گفته میشود. گاهی نیز هزینه سربار را در پایان دوره مالی شناسایی میکنند.

✅چرا هزینه سربار را پیش بینی میکنیم؟

گاهی بین مقدار تولید واقعی و تولید برنامه ریزی شده اختلاف بوجود می آید و هزینه سربار افزایش پیدا میکند و یا اینکه مبلغ واقعی هزینه های سربار مشخص نیست و نمیتوان آنها را بدرستی پیش بینی کرد.

پس ناچاریم هزینه ها را پیش بینی کنیم تا شرایط مناسب برای مقایسه هزینه های واقعی و پیش بینی شده فراهم شود.

✅طبقه بندی هزینه سربار

سربار مستقیم ☑️سربار غیر مستقیم☑️

سربار ثابت☑️سربار متغیر ☑️سربار غیر متغیر☑️

✅منظور از سربار مستقیم, هزینه هایی ست که مستقیما به یک بخش از تولید معین ارتباط دارند.

برای مثال هزینه سرپرستان و یا هزینه تعمیر و نگهداری ماشین الات.

✅سربار غیر مستقیم نیز به واسطه فعالیت بخش های مختلف ایجاد میشود.برای مثال هزینه اجاره محل یک سربار غیرمستقیم است.

✅در مورد سربار ثابت و متغیر میتوان اینگونه توضیح داد که:

زمانی که هزینه ای با تغییر در حجم تولید تغییر نکند به عنوان هزینه ثابت شناسایی شده و اگر با افزایش یا کاهش حجم تولید تغییر کند به عنوان هزینه متغیر شناسایی میشود.

برای مثال هزینه استهلاک ساختمان به دلیل اینکه ارتباطی با حجم تولید ندارد به عنوان سربار ثابت شناسایی میشود, و چون به یک بخش مشخص مربوط میشود هزینه مستقیم محسوب میشود.

و یا هزینه برق ساختمان, چون با افزایش یا کاهش تولید تغییر میکند سربار متغیر و به دلیل نامشخص بودن استفاده در بخش خاص به عنوان هزینه غیر مستقیم طبقه بندی میشود.

r20-acc
r20-acc
پیمایش به بالا