مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

نحوه اعتراض به مالیات ارزش افزوده چگونه انجام میشود؟

نحوه اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده

☑️اعتراض بر اساس مقررات قانون موقت:

بر اساس ماده ۲۹ قانون موقت ارزش افزوده،در صورتی که مودی به اوراق مطالبه ارزش افزوده معترض باشد،می‌تواند ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید.در صورت رفع اختلاف با مسئول ذی ربط،پرونده مختومه می‌گردد.اما در صورت عدم رفع اختلاف یا عدم پذیرش نظر مسئول مربوطه،پرونده به هیئت حل اختلاف ارجاع می‌شود

✅✅رای صادره هیئت حل اختلاف مالیاتی نیز قابل اعتراض است.در این صورت پرونده به هیئت اختلاف مالیاتی تجدید نظر فرستاده می‌شود.در صورتی که مودی به رای هیئت تجدید نظر نیز معترض باشد، بر اساس ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م می‌تواند اعتراض خود را ثبت نماید

☑️اعتراض بر اساس قانون دائمی:

بر اساس قانون دائمی ارزش افزوده،هرگاه برگ تشخیص ارزش افزوده صادر و به مودی ابلاغ شود در صورتی که مودی به مالیات تشخیصی معترض باشد،شخص مودی یا وکیل تام‌الاختیار وی می‌توانند با ارائه دلایل و اسناد و مدارک، اعتراض خود را به صورت کتبی به سازمان مالیاتی اعلام و تقاضای تجدید رسیدگی مالیاتی نماید

✅به این ترتیب دو حالت پیش می‌آید:

🔹دلایل و اسناد و مدارک ابرازی برای رد مندرجات برگ تشخیص و تعدیل درآمد مشمول مالیات کفایت می‌کند،درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک ابرازی تعیین می‌شود

🔹دلایل و اسناد و مدارک ابرازی برای رد مندرجات برگ تشخیص و یا تعدیل درآمد مشمول مالیات کافی نیست،موضوع با بیان دلایل در پرونده منعکس و مراتب برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف ارجاع می‌شود

✅✅قانون دائمی ارزش افزوده در تیر ماه ۱۴۰۰ تصویب شد

✅قانون جدید تغییراتی نسبت به قانون موقت در جرایم و معافیت‌ها و سایر قوانین داشته است یکی از مهم‌ترین این تغییرات نحوه مراحل و مهلت ثبت اعتراض به برگ تشخیص است

🔸🔸دقت فرماييد که تغییرات ایجاد شده از دی ماه سال جاری (۱۴۰۰) قابل اجرا است

r21-vat
پیمایش به بالا