سوالات وزارت کار

سوال 22 وزارت کار

تکلیف کارفرما در قبال کارگری که موقتا نیاز به بیمه ندارد چیست؟

در شركتها با ورود برخى پرسنل جديد در زمان استخدام با كارفرما يك توافق فى مابين انجام مـيشود در مورد اينكه فرد موقتا نياز به رد شدن بيمه تامين اجتماعى از سوى كارفرما ندارد ،لازم به ذكر است توافق كارفرما در مورد آن باطل و غيرقانونى است (طبق قانون آمره)