سوالات وزارت کار

سوال 21 وزارت کار

ماده 74 قانون کار (مرخصی استعلاجی) چیست؟

طبق ماده ۷۴ قانون کار مرخصی استعلاجی
که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد،جزء سابقه کار محسوب خواهد شد

☑️لازم به ذكر است پرداخت عیدی و حق سنوات ایام مرخصی استعلاجی بر عهده کارفرما می باشد.