اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

تفاوت ميان پيش پرداخت و علي الحساب چيست؟

برابر ماده 28 و 29 قانون محاسبات عمومی کشور تعریف پیش پرداخت و علی الحساب بشرح ذيل بیان شده است

 

ماده 28 _ پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس حکم و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد .

ماده 29 _ علی الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد. ✅مبلغ پرداختی پیش پرداخت قبل از انجام کار پرداخت می شود و مبلغ پرداختی علی الحساب در قبال کار انجام شده پرداخت می گردد. ✅علی الحساب در مواقعی صورت می گیرد که مقداری از کار انجام شده است و کسی که خدمات موردنظر ما را انجام می دهد در ازای دریافت مبلغی به عنوان علی الحساب کار را ادامه خواهد داد، که در این حالت مبلغ پرداختی به عنوان علی الحساب منظور می گردد. ✅علی الحساب در ازای خدماتی که انجام شده پرداخت می گردد

✅پیش پرداخت جهت خدماتی که در آینده دریافت خواهد شد پرداخت می گردد

r24-acc
اسکرول به بالا