r24-kar

Menu

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

ماده 39 قانون کار (حقوق و عیدی کارگران نیمه وقت)چیست؟

ماده ٣٩:مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود

☑️براين اساس مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام شده محاسبه و پرداخت می‌شود وعیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست

☑️مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید
بر اساس ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گرددr24-kar

r24-kar

اسکرول به بالا