اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

تقسيم بندى موديان مالياتى به چه صورت مى باشد؟

اظهارنامه مالیاتی مؤدیان برای عملکرد ۹۸ به بعد در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴مورد پذیرش و رسیدگی قرار خواهد گرفت:

☑️مجموعه مؤدیان مالیاتی به سه گروه مؤدیان کم ریسک،مؤدیان با ریسک متوسط و مؤدیان پر ریسک تقسیم بندی می شوند.

☑️اظهارنامه مؤدیان کم ریسک تماما پذیرفته می شود،شاید بیش از ۸۰ درصد اظهارنامه ها جزو این دسته باشند.البته لازم به ذكر است اظهارنامه تسلیمی مودی از حیث درآمدی و هزینه ای با پایگاه های اطلاعاتی موجود مطابقت و راستی آزمایی خواهد شد.توضیح اینکه عامل انسانی هیچ دخالتی در تعیین میزان ریسک مؤدیان مالیاتی ندارد بلکه میزان تطبیق یا انحراف اطلاعات اظهارنامه مؤدی با بانک های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی،به این طبقه بندی مؤدیان می انجامد.

 

☑️وقت و انرژی کافی برای رسیدگی به مابقی اظهارنامه های مؤدیان با ریسک متوسط و با ریسک بالا وجود خواهد داشت،این امر علاوه بر افزایش کیفیت رسیدگی ها،زمان و نیروی کافی برای سازمان ایجاد می کند تا سراغ فراریان مالیاتی و کسانی که به نحوی سیستم مالیاتی را دور می زنند،برود.

✅اطلاعات زیادی از جمله اطلاعات مالی، پولی، هویتی، عملکردی و …در بانک های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی موجود است، تنظیم اظهارنامه های مالیاتی توسط مؤدیان بر اساس واقعیت ضرورت دارد.

r25-tax
پیمایش به بالا