اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مهمترين پارامترهاي مورد توجه سازمان امور مالياتي براي كنترل حسابها چيست؟

١_کنترل سند حقوق و دستمزد

۲_کنترل لیستهای بیمه با اسناد ثبت شده و پرداختی های بیمه

۳_کنترل گزارش حقوق ماهانه وزارت دارائی با لیست بیمه

۴_کنترل استهلاک دارائی و اموال و ثبت های تعدیلی آنها

۵_کنترل گردش مواد در پایان سال

۶_کنترل مربوط به مالیات و ثبت هزینه اجاره

۷_کنترل محاسبات نیروهای تسویه شده و عیدی و سنوات پایان سال

۸_کنترل مغایرتهای بانکی و تطبیق مانده بانکی سیستم با صورتحساب

۹_کنترل ثبتهای حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

۱۰_کنترل حساب ذخیره مالیات

۱۱_کنترل حساب سایر ذخایر مانند آب،برق و گاز در پایان سال

۱۲_کنترل مانده حساب بدهکاران و بستانکاران و اخذ تاییدیه

۱۳_کنترل و‌تطبیق‌ گزارش های مربوط به صورت معاملات فصلی

۱۴_کنترل وضعیت معافیت ها شامل اشخاص حقیقی و حقوقی

۱۵_کنترل ثبتهای مربوط به جاری شرکا در هنگام ورود و خروج وجه نقد

۱۶_کنترل حساب سود و زیان انباشته و تعدیلات سنواتی

r38-tax
اسکرول به بالا