اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

آيا شركت پس از ثبت به پلمپ دفتر روزنامه و دفتر كل نياز دارد؟

بر اساس ماده 6 قانون تجارت،کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از ثبت شرکت جهت اظهار هزینه ها و درآمدهای خود به دفاتر پلمپ نیاز دارند. دفاتر پلمپ به صورت دفتر کل و روزنامه می باشند که بر حسب کارکرد 50-100-150برگی می باشند

دفتر روزنامه:دفتر ثبت اوليه معاملات گفته ميشود،دفترى كه معاملات و عمليات يك موسسه به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت ميشود به طور كل،كليه اطلاعات مربوط به يك معامله اعم از تاريخ معامله،نام حسابهاى بدهكار و بستانكار،مبالغ بدهكار و بستانكار تحرير مى شود

دفتركل:دفتر ثبت نهائى معاملات گفته مى شود،دفترى كه حسابهاى يك موسسه به تفكيك ثبت مى شود،براى هر حساب در كل صفحه يا صفحاتى جداگانه اختصاص داده ميشود يعنى براى همه حسابهاى كل ترازنامه اعم از موجودي نقدو بانك،حسابها و اسناددريافتنى،پيش پرداخت،حسابهاى پرداختنى،داراييهاى ثابت،داراييهاى نامشهود،استهلاك انباشته،ذخاير و ..صفحه يا صفحات جداگانه با توجه به تعداد آرتيكل ها تحرير ميشود.

✅حسابها به همان ترتيب در ترازنامه منعكس مى شود

✅بر طبق آیین نامه جدید ماده ۲۱۹ ق.م.م مصوب ۱۳۹۸/۰۹/۰۹‌به عدم ارائه دفاتر جریمه ۲۰٪ موضوع ماده ۱۹۳ ق.م.م تعلق می گیرد و موجب رد دفاتر نخواهد شد

بر اساس اطلاع رسانی انجام شده توسط اداره ثبت شرکتها، دفاتر قانونی سال ۱۳۹۹ به آدرس ثبت شده در سایتhttp://ilenc.ssaa.i r ارسال خواهد شد.

در صورتی که آدرس فعلی شما با آدرس ثبت شده در سامانه فوق مغایرت دارد لازم است سریعا نسبت به ثبت صورتجلسه تغییر آدرس اقدام کنید. در غیر این صورت دفاتر درخواستی توسط اداره پست به محلی غیر از مکان استقرار شما ارسال و قاعدتا برگشت داده میشود.

بعد از برگشت به اداره پست باید به اداره پست مراجعه و جهت ارسال مجدد دفاتر اقدام کنید.

در نظر داشته باشید که:

۱ . ارسال مجدد به آدرس ثبت شده در سایت انجام خواهد شد نه به آدرس درخواستی شما

۲ . برای درخواست ارسال مجدد باید با در دست داشتن معرفینامه و مدارک درخواست دفاتر به اداره پست مراجعه کنید.

۳ . پلمپ دفاتر خود را به روزهای پایانی سال موکول نکنید.

۴ . آدرس فعلی خود را با آدرس ثبت شده در سایت فوق کنترل کنید تا در صورت مشاهده مغایرت بتوانید جهت تغییر آدرس اقدام کنید.

r50-tax
اسکرول به بالا