سوالات ارزش افزوده

سوال 7 ارزش افزوده

 

تعداد دفعات ارسال اظهارنامه ارزش افزوده چندبار ممكن است؟

موديان بايد بدانند تعداد دفعات مجاز ارسال اظهارنامه الحاقی ارزش افزوده نامحدود نيست و فقط جریمه دیرکرد عدم تسلیم در موعد مقرر به حسابشان منظور نمی شود.قابل توجه مودیان و حسابداران

✅تعداد دفعات اظهارنامه اصلاحی ارزش افزوده محدود به ٣بار می باشد یعنی به غیر از اظهارنامه ارزش افزوده اصلی، اشخاص ٣ دفعه بیشتر نمیتوانند در هر دوره بصورت سیستمی اظهارنامه ارزش افزوده ارسال نمایند و (با خطای شما‌نمي‌توانيد بيش از 3بار نسبت به اصلاح اظهارنامه خود اقدام نماييد)مواجه میشوند