مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

تعداد دفعات ارسال اظهارنامه ارزش افزوده چندبار ممكن است؟

موديان بايد بدانند تعداد دفعات مجاز ارسال اظهارنامه الحاقی ارزش افزوده نامحدود نيست و فقط جریمه دیرکرد عدم تسلیم در موعد مقرر به حسابشان منظور نمی شود.قابل توجه مودیان و حسابداران

✅تعداد دفعات اظهارنامه اصلاحی ارزش افزوده محدود به ٣بار می باشد یعنی به غیر از اظهارنامه ارزش افزوده اصلی، اشخاص ٣ دفعه بیشتر نمیتوانند در هر دوره بصورت سیستمی اظهارنامه ارزش افزوده ارسال نمایند و (با خطای شما‌نمي‌توانيد بيش از 3بار نسبت به اصلاح اظهارنامه خود اقدام نماييد)مواجه میشوند

r7-vat
اسکرول به بالا