اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

در بخشنامه شماره 210/99/90 در مورد معافیت شرکتهای ارایه دهنده خدمات هوشمند جابه جایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده ،چه مواردی مطرح شده است؟

با عنایت به تعریفی که در بند( الف) ماده ١ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره ١٣٢٨٠٨ مورخ ١٣٩٨/٠٧/٠٣ (که در تاریخ ١٣٩٨/٠٧/٠٣ به امضای وزرای کشور و صمت و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده) از ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر شده است
✅کلیه اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات برخط جابه‌جایی و حمل‌ونقل مسافر درون شهری و حومه عضو اتحادیه صنفی کشوری کسب‌ وکار مربوطه که برخی از عملیات آن‌ها با استفاده از اپلیکیشن یا سایت انجام شود
اعم از اینکه وسیله نقلیه، تحت مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری نمایند
و با توجه به اینکه ارائه خودرو از طریق نرم افزار به منزله قرارداد فی مابین مسافر، اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر و راننده می باشد که برای جابجایی مسافر از مبدا تا مقصد معین تنظیم می گردد و براساس آن کلیه مسئولیت های سفر بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخگو است
☑️براین اساس با عنایت به اینکه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده،مربوط به مصرف کننده نهایی خواهد بود و به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده،خدمات حمل و نقل مسافر فارغ از نوع، نحوه و کیفیت آن، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.
☑️لذا اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به ارائه خدمات هوشمند جابجایی مسافر می کنند،چنانچه امر جابجایی مسافر موضوع قرارداد منعقده حمل مسافر را به خودروهای خود مالک واگذار و درصدی از کرایه حمل را طبق مقررات دریافت نمایند، درآمد حاصله از این بابت به عنوان درآمد حاصل از حمل و نقل مسافر بوده و مشمول معافیت بند ١٢ ماده ١٢ قانون مذکور می باشد.

r78-tax
اسکرول به بالا