مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

موديانى كه در سال ٩٨ براى استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرات خود اقدام نكردند چه كارى بايد انجام دهند؟

سازمان امور مالياتى طى بخشنامه ٢٠٠/٩٩/٥٠٣ اعلام كرد

موديانى كه بابت رفع تعهد ارزى بخش صادرات خود در سال ١٣٩٨ اقدام نكرده اند،در صورت فعاليت صادرات كالا و خدمات به خارج از كشور و به صورت همزمان فروش داخلى بوده،مى توانند اضافه پرداختى ماليات و عوارض ارزش افزوده قطعى شده بابت فروش داخلى را مسترد كنند.

بر اين اساس عمليات استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان از ابتداى خرداد ماه ١٣٩٩ از سوى اداره هاى مالياتى سراسر كشور آغاز خواهد شد

r9-vat
پیمایش به بالا