سوالات وزارت کار

سوالات وزارت کار

 1. 1سوالات وزارت کارپاسخ ها
  2قوانين آمره چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
  3تعاريف مزد،حقوق و حق السعى چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
  5فوق العاده ماموريت چيست؟ روی پاسخ کلیک کنید
  6روشهاي محاسبه اضافه كاري چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
  7حداقل حقوق و دستمزد كارگران در سال ٩٩ چقدر است؟روی پاسخ کلیک کنید
  8مفاد ماده ١٤٨ قانون كار در ارتباط با(مجازات قانوني كارفرما در صورت بيمه نكردن كارگر)چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
  9موارد مهمي كه در مورد قانون كار،كارگران بايد دانست چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
  10نحوه محاسبه سنوات كارگران غيررسمي چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
  11شرايط مرخصي ازدواج چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
  12مرخصي زايمان چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
  13ميزان پرداخت حقوق و دستمزد،حق مرخصي استعلاجي چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
  14در موارد خاص مانند فوت بستگان نزدیک و یا ازدواج، آیا کارگر باید از مرخصی سالانه خود استفاده کند؟روی پاسخ کلیک کنید
  15مرخصی استحقاقی در طول سال به چه میزان است؟روی پاسخ کلیک کنید
  16گرفتن مرخصی بدون حقوق چه شرایطی دارد؟روی پاسخ کلیک کنید
  17میزان حقوق و عیدی کارگران نیمه وقت چقدر است؟روی پاسخ کلیک کنید
  184 ماده از قانون کار در خصوص شرایط کار زنانروی پاسخ کلیک کنید
  1913 ماده از قانون کار در خصوص تعطیلات و مرخصی هاروی پاسخ کلیک کنید
  2117 ماده از قانون کار در خصوص حق السعی
  روی پاسخ کلیک کنید
  22پس از ثبت شرکت چه اقداماتی ضروری است ؟روی پاسخ کلیک کنید