اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

تعاريف مزد،حقوق و حق السعى چيست؟

مطابق قانون کار حقوق همان مزد است با این تفاوت که ✅مزد بصورت روزانه ✅حقوق بصورت ماهیانه پرداخت می‌شود.همچنین ✅مزد کلیه پرداختی‌هایی است که در مقابل ساعات کار به کارگر پرداخت می‌شود.

 

☑️نکته قابل توجه این است که در کارگاه‌های فاقد طبقه بندی مشاغل اضافه کار ثابت، کارانه خارج از ضوابط،حق جذب و مواردی از این قبیل نیز جزء مزد محسوب می‌شوند.

 

☑️مبنای محاسبه اضافه کاری، شب کاری، نوبتکاری،عیدی و سنوات مزد می‌باشد.

☑️مزایای قانونی عبارتند از بن،مسکن، کمک عائله مندی که جز مزد محسوب نمی‌شوند.

 

☑️حق السعی کلیه دریافت های قانونی را که کارگر به اعتبار قرارداد کار، اعم از مزد یا حقوق، کمک به عائله مندی،هزینه های مسکن،خوار و بار،ایاب و ذهاب،مزایای غیر نقدی،پاداش افزایش تولید،سود سالانه و نظایر آن دریافت می نماید(كليه دريافتى هاى قانونى يك كارگر )حق السعی می نامند.

r2-kar
r2-kar
اسکرول به بالا