r1-tax

Menu

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

اظهارنامه گمركي چيست؟

هر کالایی که برای واردات و صادرات به ورودی یک کشور برسد باید از گمرک مجوز خروج بگیرد و ترخیص شود

برای خروج از گمرک،اظهارنامه گمرکی موردنیاز است. مخفف اظهارنامه گمرکی به نام WCO شناخته می شود.در جریان خروج کالا از گمرک،اظهارنامه گمرکی  یک برگه قانونی است که طبق آن سند مسئولیت کالا با اظهار کننده می باشد.

در واقع کالا و یا محصولی که می‌خواهد وارد گمرک شود،وارد کننده و صادر کننده آن را برای بررسی های لازم به گمرک ارسال می کند.مامورین گمرک از محموله کالا و یا محصول بی اطلاع هستند و با اظهارنامه گمرکی که تمام اطلاعات لازم در آن موجود است از وضعیت بسته و محموله مطلع می‌شوند.

بعد از بررسی های لازم توسط گمرک و در صورتی که مغایرتی با اظهارنامه و کالا ها وجود نداشته باشد مجوز لازم برای خروج کالا از گمرک داده می شود. زمانی کالایی در گمرک پذیرش و یا ترخیص می شود که اظهارنامه آن تحویل داده شده باشد

✅برای تهیه اظهارنامه گمرکی باید در مرحله نخست ورود اطلاعات صورت پذیرد. شرکتی که کالا را وارد می‌کند،اطلاعات کالا و همچنین ارزش کالا را محاسبه و وارد می‌کند.بعد از آن باید اظهارنامه گمرکی پذیرش شود و سپس به مرحله کنترل گمرکی رسیده و فرد ارزیاب همه‌ موارد را کنترل کرده و در صورت تایید، اظهارنامه را امضا و به کارشناس مربوطه تحویل می‌دهد.

و در مرحله آخر در صورت تایید فیش ارائه شده با مبلغ داده شده توسط سیستم، صندوق‌دار پروانه گمرکی را تایید می کند و مجوز ترخیص و پرداخت داده می شود.

✅اگر در جایی محموله وارداتی یا صادراتی اظهار شود و اظهارات با محتویات محموله همخوانی نداشته باشد، گمرک با توجه به مقدار تفاوت اظهارنامه با محموله، اقدام به جریمه می کند.در مواردی که کلا اظهارکننده کالا با قصد پرداخت عوارض کمتر، اقدام به استفاده از تعرفه های دیگر می کند،با جریمه های سنگینی روبرو خواهد شد.

r1-tax

اسکرول به بالا