سوالات ارزش افزوده

سوال 1 ارزش افزوده

ارزش افزوده خدمات ارائه شده در دوران گارانتي چطور خواهد بود؟

ارائه خدمات گارانتی از قبیل تعویض قطعات،تعمیر و انجام سایر خدمات به خریداران کالاهای گارانتی دار،بدون دریافت وجه یا هرگونه مابه ازا در دوران گارانتی،مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و اشخاص ارائه دهنده ی خدمات در صورتی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده باشند،مکلفند بابت دریافت مابه ازا ارائه خدمات،صورت حسابی به عنوان طرف قرارداد‌ صادر و مالیات و عوارض ارزش افزوده را نیز وصول نمایند.(بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹)