اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

تنخواه گردان كيست؟چه وظيفه اى دارد؟

تنخواه گردان:مقداری وجه نقد است که برای سهولت در کار و انجام امور روزمره و پرداخت هزینه های جزئی شرکت ها و موسسات نگهداری می شود.این وجه تنخواه یا همان تنخواه گردان است که به یکی از پرسنل شرکت تحویل داده می شود.

✅این شخص که معمولا مامور خرید شرکت یا موسسه مورد نظر است موظف است همه مدارک مثبته مبنی بر پرداخت که به صورت رسید،فاکتور یا قبض مربوطه را نزد خود نگه دارد.حتی اگر هزینه بسیار اندکی هم پرداخت شود،چرا که در پایان دوره مالی همین هزینه های جزئی در تعداد بالا با هم دیگر جمع می شوند و هزینه زیادی را تشکیل می دهند.✅همه هزینه هایی که توسط تنخواه گردان از حساب تنخواه انجام می شود باید با اسناد واضح و رسمی به حسابداری مجموعه تحویل داده شود.

✅رسیدهای تنخواه بعد از ثبت و تحویل به حسابداری باید توسط مدیریت بخش حسابداری و مدیر تنخواه امضا شود و بهتر است در بایگانی شرکت در بخش حساب تنخواه نگهداری شود.

تنخواه باید در حسابی قرار بگیرد که به ثبت حسابداری شرکتی رسیده باشد.

✅تنخواه دار باید فردی مورد اعتماد باشد و بهتر است مورد تایید هیئت مدیره مجموعه نیز قرار گرفته باشد.نکته مهم در مورد تنخواه این است که منابع مالی موجود در حساب تنخواه تنها باید برای امورات مالی مربوط به شرکت مورد استفاده قرار گیرد و به هیچ وجه نباید برای منافع شخصی از آن استفاده کرد.

✅معمولا در موسسات و شرکت های بزرگ شغل تنخواه دار یک شغل بسیار مهم و حساس شناخته می شود.

اهداف اصلی از ایجاد حساب تنخواه گردان شامل این ۳ مورد است:

☑️پرداخت آسان و سریع هزینه ها:با استفاده از تنخواه هزینه های جاری و جزئی شرکت با سرعت و دقت بیشتری انجام می شود،اما فقط همین نیست،در برخی شرایط می توان از تنخواه برای پرداخت هزینه های مهم و ضروری که امکان دسترسی به امکانات بانکی برای پرداخت آن ها وجود ندارد استفاده کرد.

☑️کاهش حجم عملیات های حسابداری:استفاده از تنخواه برای پرداخت باعث کاهش حجم عملیات های پرداخت و در پی آن کاهش حجم عملیات حسابداری در یک مجموعه می شود. هر چه پرداخت های یک شرکت به سمت پرداخت های بانکی یا صندوق شرکت پیش برود سرعت در پرداخت کاهش پیدا می کند و عملیات حسابداری را در شرکت طولانی تر و پیچیده تر می کند،اما پرداخت بخشی از هزینه ها با استفاده از تنخواه برای پرداخت از این فشار می کاهد.

☑️کنترل وجوه نقد مجموعه:کنترل وجود کنترل وجود نقد برای هزینه های جزئی و نقدی شرکت،خود امری مهم است که مدیریت آن با استفاده از حساب تنخواه گردان بسیار آسان می شود.

r10-acc
r10-acc
پیمایش به بالا