اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مرخصي زايمان چيست؟

مرخصي ايام بارداري و شيردهي مادر بوده و البته در قانون فعلي مدتي هم براي پدر تعطيلي كاري با اين عنوان در نظر گرفته شده است.اين نوع تعطيلي كاري حداكثر ٦ ماه است و خانمها مي توانند قبل از زايمان و يا بعد از زايمان از آن استفاده كنند يعني مي توانند بخشي از آن را در ماههاي پاياني بارداري و بخشي ديگر را بعد از زايمان استفاده كنند و شامل حقوق و مزايا نيز مي شوند.

شخص پس از اتمام دوران تعطيل كاري بايد به سازمان تامين اجتماعي مراجعه و براي دريافت حق و حقوق خود اقدام نمايد.

ضمن اينكه كارفرمااجازه اخراج شخص را نداشته و موظف از بعد از تعطيل كاري وي را به كار برگرداند،مگر خود شخص تمايل به برگشت از كار نداشته باشد.

r10-kar
اسکرول به بالا