اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

اصلاح فصل دوم آئين نامه اجرایی تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31چه موضوعى را مطرح مى نمايد؟

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور:با هدف تسهیل فضای کسب و کار اشخاص حقوقی،ترتیبی اتخاذ شده تا فعالان اقتصادی بدون نیاز به شماره اقتصادی و صرفا با همان شناسه ملی خود،مجوزهای لازم برای شروع کسب و کار را اخذ نمایند

محمود علیزاده:با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی زمینه سهولت شروع کسب و کار بنگاههای اقتصادی و تسهیل در اخذ مجوزهای لازم از جمله شماره اقتصادی فراهم گردید.

وی اضافه کرد:با موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصلاح فصل دوم آئین نامه اجرایی تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31، ضمن صدور بخشنامه ای از سوی سازمان امور مالیاتی کشور

☑️گام 45 در سامانه مالیاتی در خصوص فرایند راستی آزمایی حذف شده است.

در حال حاضر و با اجرای بخشنامه سازمان که در همین راستا صادر گردید،

☑️اشخاص حقیقی به محض اخذ مجوز یا پروانه کسب و کار از اصناف و اتحادیه ها و همچنین اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی به محض ثبت در اداره ثبت شرکت ها در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نیز ثبت نام شده تلقی می شوند و اطلاعات هویتی آنها به صورت برخط یا غیر برخط،به سازمان امور مالیاتی کشور منتقل شده و همچنین

☑️شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی به عنوان شماره اقتصادی جهت آغاز کسب و کار قلمداد می گردد.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود:

پیش از این اجرای گام 45 فرایند ثبت نام و تخصیص شماره اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بین یک ماه تا دو ماه زمان می برد که هم اکنون

☑️با حذف این گام فعالان اقتصادی از همان زمان ثبت شرکت یا کسب مجوز فعالیت از نظر سازمان امور مالیاتی کشور «مودی» تلقی شده و شماره اقتصادی آنها بدون نیاز به طی مراحل راستی آزمایی صادر خواهد شد و نیاز به هیچ استعلام دیگری نمی باشد.

☑️اجرای گام 45 در سامانه تخصیص شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی بالاخص در نظام مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی را برای مودیان ایجاد کرده بود که با این مصوبه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کفایت داشته و جهت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان،نیازی به دریافت گواهینامه ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.

r10-tax
اسکرول به بالا