مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

 

قانون يكسان سازى ارزش افزوده چه مى گويد؟

توجه به عدم تصويب استمرار اجراى ماليات بر ارزش افزوده ساده شده(تعيين ضريب ارزش افزوده)در بودجه سال ٩٩ تمامى گروههاى شغلى ذينفع همانند ساير موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده بايد نسبت به اجراى مقررات قانون مزبور اقدام نمايند.

درج ماليات و عوارض ارزش افزوده ذيل صورتحسابهاى فروش صادره و مطالبه و وصول آن از خريداران جهت مستندسازى ماليات و عوارض پرداختى در زمان خريد

گروههاى شغلى مدنظر عبارتند از:

✅فروشندگان آهن آلات

✅سنگ بريها

✅رسته هاى مختلف بنكدارى

✅عمده فروشان

r10-vat
پیمایش به بالا