اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

اظهارنامه مالیات برآوردی (ماده 219 ق.م.م)چیست؟

اظهارنامه مالیات برآوردی:اداره امور مالیاتی درصورتی که مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نکرده باشد،طی اظهارنامه ای میزان درآمدهایش را براساس سنوات قبل،فعاليت و اطلاعات اقتصادى كسب شده از طرح جامع مالياتى برآورد و نسبت به صدور برگ تشخيص ماليات اقدام به عمل مى آورد
اظهارنامه مالیات برآوردی به نوعی جایگزین مالیات علی الراس شده است،با این تفاوت که اظهارنامه مالیاتی برآوردی تنها در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط مودی صادر می شود،نه در دیگر موارد (مانند عدم قبول دفاتر و اسناد مالی مودی و …)

r102-tax
اسکرول به بالا