اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

سامانه ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی در راستای آئين نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم و بند(ی) تبصره ٦ چه موضوعى را مطرح مى نمايد؟

سامانه ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی در راستای آئین نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم و بند(ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ایجاد گردیده است

✅مودیان مشمول این قوانین مکلفند،اطلاعات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی خود را در موعد قانونی مقرر، در این سامانه ثبت نمایند.

✅مودیانی که ثبت اطلاعات را تكميل نموده و شناسه یکتای حافظه مالیاتی خود را دریافت نمایند، از تسهیلات و مشوق های مالی تعیین شده در قوانین بهره مند خواهند شد.

☑️بند “ی” تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸

کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

 

r12-tax
اسکرول به بالا