اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

فايفو و لايفو چيست؟

فايفو:روشی است که موجودی ها همواره به طور منظم گردش داشته و کالاهای جدید وتازه در دسترسی هستند

 

مثلا در یک کارخانه رنگ سازی ممکن است ابتدا قوطیهای رنگ قدیمی بفروش برسد واز ماندن زیاد وفساد آن جلوگیری گردد به این روش که از اولین موجودیهای اول استفاده شود روش اولین وارده یا فایفو گویند.

 

✅اما در مورد برخی از اقلام دیگر موجودی روش اولین صادره آن معمولا از آخرین محموله که در سطح بالا قرار گرفته است صورت میگیرد اما دارو ها ویا سبزیجات یا کالاهای زود فاسد شدنی باید ابتدا به مصرف برسد یعنی کالاهای اول وارده اول صادر شود به روش اولین صادره از آخرین وارده كه آن را لایفو گویند.

 

✅کاربرد این روش که متداولترین روش موجودی است بسیار آسان است،گردش اقلام بهای تمام شده در این روش معمولا با گردش فیزیکی اقلام موجودیها مطابقت میکند.

 

✅ضمنا اجرای این روش در دوره هایی که قیمتها در حال افزایش است موجب ایجاد سود ناخالص بیشتر میشود علیرغم مزایای فوق سود بیشتر موجبات مالیات بر درآمد بیشتر را فراهم می آورد ودر آمدهای جاری بااقلام بهای تمام شده نسبتا قدیمی مقایسه می شود ودر نتیجه کارایی وسود آوری بیش از واقع نشان داده میشود ضمن اینکه برای جایگزینی اقلام موجودیها بهای بیشتری نیز باید پرداخت کرد.

☑️لايفو:مزیت عمده این روش این است که در دوره افزایش قیمتها سود ناخالص به میزانی کمتر محاسبه ومالیات بر درآمد کمتری  پرداخت گردد.

که موجب بهبود وضعیت نقدینگی وگردش وجوه نقد میشود.ضمنا درآمد جاری با اقلام بهای تمام شده نزدیک به قیمتهای جاری مقایسه ومقابله ودر نتیجه سود ناخالص نیز سود آوری تجاری را بهتر نشان میدهد.

اگر این روش در چند دوره مالی متوالی به کار برده شود اقلام موجودیهای منعکس در ترازنامه با ارزش به مراتب کمتر از قیمتهای جاری در موقع افزایش قیمتها نشان داده میشود،زیرا مبنای اقلام بهای تمام شده قدیمی ونسبتا ارزان(که موجب پایین آمدن غیر عادی بهای تمام شده کالای فروش رفته است) محاسبه و ارزیابی شده وافزایش سود غیر معقولی را موجب خواهد شد.

 

✅در دورهایی که قیمتها در حال افزایش باشد اجرای لایفو موجب محاسبه سود ناخالص کمتر در مقایسه با روش فایفو میشود اگرچه سود کمتر موجب پرداخت مالیات کمتری میگردد اما سود هر سهم ارائه تصویری نادرست از قدرت سودآوری شرکت یا واحد تجاری را موجب میشود لذا این است که مسئولین کشورهای صنعتی شرکتها را مقید کرده اند تا جهت مقاصد مالیاتی در صورت استفاده از لایفو آن را در محاسبه سود ناخالص به منظور گزارشگری مالی نیز بکار برند.

 

r14-acc
r14-acc
اسکرول به بالا