بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مقرری بیمه بیکاری از چه روزی قابل پرداخت است و آیا این دوره جزء سوابق محاسبه می گردد؟

بیمه بیکاری از همان روز اول بیکاری محاسبه شده و جزء سوابق محسوب می شود.

r14-insurance
r14-insurance
اسکرول به بالا