مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر فعالان اقتصادي و فعاليت‌هاي اقتصادي چگونه است؟

عرضه كالاها از طريق هر نوع معامله (بيع، صلح، هبه و …) و ارائه خدمات در قبال ما به ازاء و براي غير در ايران و همچنين واردات آن‌ها به استثناي موارد معاف مصرح در ماده (12) صرفنظر از دولتي، تعاوني يا خصوصي تلقي شدن اشخاص، نحوه قيمت گذاري و تعيين حق الزحمه، مشمول پرداخت ماليات و عوارض مي‌باشند.

در اين چارچوب به استناد بخشنامه شماره56/3823/70554 مورخ1387/5/13 معاون هزينه و خزانه دار كل كشور كليه ذي حساب‌هاي دستگاه‌هاي دولتي مكلف به برقراري تمهيدات لازم در خصوص ماليات و عوارض موضوع اين قانون مي‌باشند

r15-vat
اسکرول به بالا