مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

آيا تکاليف عملياتي نظام ماليات بر ارزش افزوده به سادگي توسط موديان اين نظام مالياتي قابل اجرا خواهد بود؟

بلي، موديان اين نظام مالياتي کافي است: در زمان فروش کالاها و عرضه خدمات صورتحساب صادر و علاوه بر بهاي کالاها و خدمات عرضه شده ماليات را محاسبه و از طرف ديگر معامله اخذ نمايند، علاوه برنگهداري اطلاعات و اسناد و مدارک خريد و فروش خود

(کما في السابق)، صورت مالياتهاي پرداختي در زمان خريد و دريافتي در زمان فروش را نگهداري نمايند، با تکميل اظهارنامه ساده فصلي، تسويه حساب نمايند.

(طلب خود بابت مالياتهاي پرداختي در زمان خريد را از مالياتهاي دريافتي کسر و ما به التفاوت را به دولت پرداخت يا از دولت دريافت نمايند)

 

r16-vat
پیمایش به بالا