اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

فرآيند تسعير ارز در حسابدارى چگونه است؟

تسعیر ارز در حسابداری

فرآیندی است که به وسیله آن اطلاعات مالی یک واحد پولی به واحد پولی دیگر بیان می شود.اما باید به این نکته توجه داشت که یک فرق اساسی بین تبدیل ارز و تسعیر ارز وجود دارد به این معنی که در تبدیل ارز،دارایی به طور واقعی از یک واحد پولی به واحد پول دیگری تغییر می کند ولی در تسعیر ارز،دارایی بدون تغییر باقی می ماند و تنها مبنای ارزیابی تغییر خواهد کرد.

☑️نحوه تسعیر ارز در موسسات مختلف بنا به سیاست داخلی آن شرکت متفاوت است که در ذیل به شرح روش ها و همچنین مزایا و معایب مربوط به هر کدام می پردازیم.

✅تعیین یک نرخ ارز واحد و استفاده از آن از ابتدای یک دوره مالی تا پایان سال مالی یا حداقل تا زمانی که ترخ ارز تغییرات قابل ملاحظه ای نداشته باشد .

✅تعیین نرخ ارز به صورت ماهانه یا فصلی که عملیات تسعیر براساس همان نرخ ثابت ماهانه یا فصلی صورت پذیرد .از مزیت دو روش فوق سهولت کاربری آن است اما چنانچه تغییرات نرخ ارز نسبتا زیاد باشد بخشی زیادی از هزینه ها و درآمدها عملیاتی به حساب سود و زیان ارز منتقل نمی شود که می توان از آن به عنوان معایب استفاده از این دو روش نام برد.

✅استفاده از نرخ های روزانه و جاری در محاسبات تسعیر ارز از مزایای استفاده از این روش محاسبه دقیق قیمت تمام شده دارایی ها می باشد و تنها ایراد آن وجود نرخ های متعدد ارز است که هزینه و زمان زیادی را برای کنترل می طلبد.

☑️لازم به ذکر است از آنجایی که تعیین نرخ لحظه ای ارز دشوار است،بنا به ملاحظات عملی از نرخی استفاده می شود که تقریبی از نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله باشد.برای مثال،کلیه معاملاتی که طی یک هفته یا یک ماه انجام می شود براساس میانگین هفتگی یا ماهانه تسعیر می شود. لیکن چنانچه نوسانات نرخ ارز قابل توجه باشد،استفاده از نرخ میانگین برای تسعیر معاملات ارزی انجام شده طی دوره قابل اتکا نخواهد بود(استاندارد١٦بند١٠)

r17-acc
اسکرول به بالا