مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

چه افرادی مشمول مرحله هفتم ارزش افزوده هستند؟

فراخوان مشمولان مرحله هفتم اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده

بنا به اختيارات حاصل از مقررات ماده «18» قانون ماليات بر ارزش افزوده، بدينوسيله فعالان اقتصادي (عرضه كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله هفتم ثبت نام نظام ماليات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجراي مقررات موضوع اين قانون به شرح زير تعيين و اعلام مي‌گردند:

 

مشمولين مرحله هفتم اجراي قانون

 

کليه اشخاص حقوقي فعال با هر حجم از فروش و يا درآمد (كالا و خدمت) (به استثناي اشخاص حقوقي با فعاليت‌هاي صرفاً معاف موضوع ماده «12» قانون ماليات بر ارزش افزوده) که به موجب فراخوان‌هاي قبلي تاکنون براي اجراي قانون فراخوان نشده اند، مشمول اجراي قانون خواهند شد.

اشخاص حقوقي كه بعد از تاريخ اجراي فراخوان نيز ايجاد، تأسيس و به ثبت مي‌رسند و يا شروع به انجام فعاليت مي‌كنند، در صورت فعاليت با هر حجم از فروش و يا درآمد (كالا و خدمت) از اولين دوره مالياتي بعد از شروع فعاليت (عرضه كالا و ارائه خدمات) مشمول اجراي قانون مي‌باشند.

 

‌تذكر بسيار مهم:

فعالان اقتصادي كه واجد شرايط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله هفتم ثبت نام اين نظام مالياتي جزو مؤديان مشمول مراحل قبلي ثبت نام و اجراي قانون محسوب و مكلف به اجراي مقررات از تاريخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.

 

مهلت و نحوه انجام ثبت نام

 

1- از فعالان اقتصادي فراخوان شده دعوت مي‌گردد از تاريخ درج اطلاعيه در جرايد، به سامانه عمليات الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.evat.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در اين نظام مالياتي اقدام تا مقدمات لازم از جمله آموزش و … جهت اجراي قانون فراهم گردد. ضمناً راهنماي چگونگي ثبت نام نيز در سامانه مزبور قابل دسترسي است.

2- مؤديان محترم در صورت نياز به آموزش قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده، مي توانند از طريق سامانه ياد شده و يا مراجعه حضوري به ادارات كل امور مالياتي استان و شهرستان ذيربط براي آموزش ثبت نام نمايند، تا اقدام لازم براي آموزش آنها به صورت رايگان صورت گيرد.

3- اشخاص حقوقي فعال كه بعد از تاريخ اجراي فراخوان، ايجاد، تأسيس و به ثبت مي‌رسند و يا شروع به انجام فعاليت مي‌نمايند، مكلفند تا پايان دوره مالياتي شروع فعاليت (عرضه كالا و ارائه خدمات) نسبت به ثبت نام اقدام و از اولين دوره مالياتي بعد، نسبت به اجراي قانون اقدام كنند.

 

تاريخ اجراي قانون

 

اشخاص حقوقي مشمول اين فراخوان، از تاريخ1395/07/01مكلف به اجراي ساير تكاليف مقرر در قانون از جمله وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده از خريداران، ارائه اظهارنامه و واريز ماليات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب‌هاي تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشند.

r17-vat
r17-vat
اسکرول به بالا