اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

چندين نكته مهم در خصوص تهيه و ارسال اظهارنامه مالياتى

بحث بسيار مهم در حوزه مالياتى

✅تطبيق و موازى بودن حسابهاى بانكى با اظهارنامه مالياتى،حتما بايد حسابهاى بانكى مربوط به فعاليت شركت باشد.مثلا مشاهده مي شود شركت فعاليت دارد اما اين فعاليت داخل حساب شخصى اعضاء هيات مديره است و وارد حساب شركت نمى شود.

✅بحث ديگر،به هيچ عنوان بعد از ارسال اظهارنامه،دفاتر نانويس نداشته باشيد چون به طور ناآگاهانه وارد مبحث مغايرت با دفاتر پلمپ قانونى مي شويد.

✅حتما تراز سيستمى بايد با اظهارنامه مالياتى تطابق داشته باشد به طور مثال قسمتهاى فروش با طرفهاى مقابل حسابهاى دريافتنى،اسناد دريافتنى،بانك و يا صندوق بايد تطابق داشته باشد.

✅بحث مهم ديگر بيشترين ضرائب مالياتى مربوط به شناسايى درآمد دارائى ثابت مى باشد،يعنى به ميزان كه كتمان شود ٨٠٪؜ ماليات متعلق هستش.اين مبحث در شركتهاى پيمانكارى بسيار مهم مى باشد. بنابراين حتما تهيه و تنظيم جدول استهلاك مستند را انجام بدهيد.

✅اطلاعات را دقيق و كامل وارد كنيد،پس از ارسال امكان ويرايش وجود ندارد.

✅جالب است بدانيد،نام ديگر اظهارنامه مالياتى گزارشگرى مالياتى است بنابراين همه چيز بايد منطبق با فرمت سازمان امورمالياتى باشد.

✅در آخر لطفا اظهارنامه خود را به آخرين روزها موكول نفرمائيد تا با قطعى و كندشدن سرعت اينترنت مواجه نشويد.

r18-tax
اسکرول به بالا