r18-vat

Menu

مالیات ارزش افزودهمالیات ارزش افزودهمالیات ارزش افزوده
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مدارک مورد نیاز برای رسیدگی ارزش افزوده چیست ؟

1- تراز آزمایشی ( حداقل چهار ستونی ) در سطح کل ، معین و تفصیلی به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی .

2- تراز آزمایشی ( حداقل چهار ستونی ) در سطح کل ، معین و تفصیلی سالیانه قبل و بعد از بستن حسابهای موقت برای سال مالی مورد رسیدگی .

3- گردش حساب درآمدهای عملیاتی ( خدمات و فروش ) به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی .

4- گردش حساب درآمدهای غیر عملیاتی به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی .

5- گردش حساب مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی .

6- تصویر اولین و آخرین صورتحساب ( فاکتور) فروش به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی . ( شرکت های بازرگانی و تولیدی )

7- تصویر صورت وضعیت های ارسالی ( شرکت های پیمانکاری ).

8- تصویر صورتحساب ( فاکتور) های خرید منجر به ایجاد اعتبار مالیاتی از هر شرکت (یک نمونه ).

9- تصویر کلیه اوراق سبز گمرکی و سایر مدارک مربوط به ایجاد اعتبار مالیاتی

10- تصویر اسناد فروش داراییها و جدول فروش داراییهای ثابت متشکل از بهای تمام شده دارایی فروش رفته و بهای فروش و ارزش دفتری.

11- گردش حساب سود وزیان انباشته .

12- گردش حساب تعدیلات حسابداری و انباشته .

13- گردش موجودی مواد و کالا .

14- محاسبات قیمت تمام شده در خصوص کالاهای تولیدی و خدمات ارایه شده .

15- تصویر اظهار نامه عملکرد سال مورد رسیدگی .

16- تصویر گزارش حسابرسی مالی .

17- تصویرر برگ تشخیص عملکرد سال مورد رسیدگی .

18- تصویر صورت حسابهای بانکی بهمراه صورت مغایرت آنها برای سال مورد رسیدگی .

19- تکمیل فرم های مربوطه

 

 

r18-vat
r18-vat
r18-vatr18-vatr18-vatr18-vatr18-vatr18-vatr18-vatr18-vatr18-vatr18-vatr18-vat

اسکرول به بالا