اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

عمليات انبارگردانى چيست؟

عملیات انبارگردانی

به کنترل فیزیکی فضای انبار،شمارش دستی موجودی کالاها در یک یا چند بازه زمانی مشخص و بررسی عدم مغایرت آن با موجودی ثبت شده در سیستم انبارداری و کاردکس کالا،عملیات انبارگردانی گویند.

 

✅هدف از انبارگردانی به طور کلی شمارش موجودی اقلام کالا به منظور ایجاد اطمینان از وجود کمی و کیفی کالاهاست. به این جهت لازم است قواعدی در حین انبارگردانی انجام پذیرد.از جمله این قواعد،الصاق تگ به کالا می باشد. همچنین مواردی از قبیل پلمپ انبار، وارد و خارج نشدن کارکنان و افراد به انبار،مرتب سازی کالاها و سایر موارد امنیتی باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

✅۳ نوع انبارگردانی وجود دارد:

 

١_انبارگردانی پایان سال: این نوع از انبارگردانی معمولا یک بار و در پایان هر سال اتفاق می افتد و تمامی کالاها، به منظور انتقال موجودی انبار به سال بعد، شمارش می شود.

 

٢_انبارگردانی میان دوره: این نوع از انبارگردانی معمولا در پایان نیم سال اول و مانند مدل انبارگردانی پایان سال، کلیه کالاها شمارش می شود.

 

٣_انبارگردانی رندوم: این نوع از انبارگردانی در بازه های زمانی کوتاه تر از دو مورد قبل و برای اطمینان از صحت موجودی ثبت شده برای کالاهای انبار است. در این مدل تنها تعدادی از کالاها به صورت رندم شمارش می شوند و عدم مغایرت آن با کاردکس موجودی چک می شود.

 

✅مزایای انبارگردانی:

١_حصول اطمینان از ارقام موجود در صورت حساب های مالی

٢_کاهش خطای پرسنلی با بررسی عملکرد حسابدارها و انباردار

٣_جداسازی ضایعات و موجودی غیرقابل مصرف و برقراری نظم در انبار

٤_جلوگیری از تجمع بیش از حد کالا در انبار و زیان ناشی از فساد و خرابی کالاهای دارای تاریخ انقضا

 

✅انبارگردانی با حضور افراد ذیل انجام می گیرد:

سرپرست انبارگردانی

گروه کنترل

انباردار

گروه های شمارش گر که هر گروه ۲ نفره است (یک نفر شمارش گر و یک نفر ثبت کننده) که وظیفه دارند اقلام را شمارش و در تگ های شمارش ثبت کنند.

☑️نکته مهمی که باید بدان توجه کرد این است که در زمان انبارگردانی چون انباردار نسبت به چیدمان و محل کالاها آگاهی دارد،حتما باید در عملیات انبارگردانی حضور داشته باشد.

r19-acc
r19-acc
اسکرول به بالا