اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

تفاوت سود و درآمد چيست؟

سود و درآمد با اندکی تفاوت تعریف می شوند.در اصل “سود” مبلغی است كه پس از تمام هزینه ها در یك بازه زمانی خاص از آن پس مانده اند.”درآمد” به کل مبلغ ایجاد شده توسط یک شرکت بدون در نظر گرفتن هزینه برای خدمات ارائه شده یا کالاهای فروخته شده در یک بازه زمانی خاص اشاره دارد.

 

✅سود” به عنوان “درآمد منهای هزینه ها” تعریف می شود.این مستقیماً مربوط به خدمات ارائه شده و کالاهای فروخته شده است.

✅سود حسابداری به تفاوت قیمت خرید و هزینه آوردن خدمات یا کالاها به بازار اشاره دارد.

 

☑️سود می تواند به عنوان تفاوت بین پول حاصل از فروش خدمات یا کالاها یا استفاده از دارایی و سرمایه در ارتباط با سازمان یا شرکت یا فرد پس از کسر هزینه یا هزینه تعریف شود.

 

✅درآمد عبارت است از كل فروشي كه يك شركت براي مدت معيني به دست آورده است. “درآمد” به “درآمد ناخالص” یا گاهی “فروش” نیز گفته می شود. این پولی است که یک سازمان در تهیه کالاها یا ارائه هر نوع خدمتی که سازمان ارائه می دهد دریافت می کند.

 

☑️درآمد به عنوان کل میزان تولید شده توسط یک شرکت بدون در نظر گرفتن هزینه برای خدمات ارائه شده یا کالاهای فروخته شده در یک بازه زمانی خاص تعریف شده است.

r2-acc
اسکرول به بالا