اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

حوزه مالياتى چگونه تعيين ميشود؟

تمامى شركتها و مؤسساتى كه در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده اند،بايد نسبت به تعيين حوزه مالياتى خود نيز اقدام نمايند

تعيين حوزه مالياتى به منظور دريافت كد اقتصادى،شركت در مناقصات،مزايدات،اخذ كارت بازرگانى،اخذ تسهيلات بانكى،افتتاح حساب بانكى،تشكيل پرونده بيمه كاركنان شركت صورت مى گيرد.

حوزه مالياتى به منظور افزايش درآمدهاى مالياتى،كاهش هزينه وصول ماليات،رضايت مندى موديان،شفافيت در عملكرد و پياده سازى آيين نامه اجرايي ماده ٢١٩ ق.م.م اهداف پروژه تفكيك اداره كل ماليات بر شركت ها شكل گرفته است.

r24-tax
اسکرول به بالا