اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها شامل چند دسته ميشود؟

افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابى داراييها شامل  دو دسته مى شوند

 

١_ استهلاک پذير:

در لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۹۰ بیان می‌شود اگر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک پذیر باشد، سود مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها که به حساب افزایش سرمایه لحاظ می‌شود در سال ایجاد،مشمول مالیات نیست اما تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک پذیر (ساختمان، تجهیزات) موجب افزایش هزینه استهلاک برای سال‌های آتی می‌شود و سود خالص را از طریق افزایش دادن هزینه سربار در بهای تمام شده، کاهش می‌دهد. همچنین هزینه استهلاک دارایی‌های به روز شده در سال‌های بعد هزینه غیر قابل قبول مالیاتی است و صرفه جویی مالیاتی ایجاد نمی‌کند.

 

استهلاک‌ناپذیر:

دارایی‌هایی مانند زمین که در طول زمان مستهلک نمی‌شوند درصورتی که مورد تجدید ارزیابی قرار بگیرند تاثیری بر هزینه استهلاک و جریان‌های نقد آتی شرکت ندارند و صرفا اعداد دارایی و سرمایه را در ترازنامه به روز می‌کنند.

r25-acc
اسکرول به بالا