اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

کارانه یا پاداش بهره وری چیست؟ 

کارانه :نوعی از مزایا متعلق به پرسنل می باشد که طبق تعریف هر شرکتی برحسب میزان سودی که از فروش مازاد و یا تولید خود بدست می‌آورد آن را بین پرسنل تقسیم می‌کند
پرداخت کارانه یکی از روش‌هایی است که سازمان‌ها می‌توانند با
استفاده از آن حقوق بیشتری را به کارکنان خود بدهند
✅بدون اینکه آن افزایش حقوق روی سنوات،عیدی و موارد دیگر تاثیر بگذارد
بر اساس فرمول کارانه مدیر یک سازمان یا اداره‌،عدد مشخصی از کارانه را در اختیار مدیران میانی یا مدیران واحدهای مختلف سازمان می‌گذارد و به آن‌ها این آزادی عمل را می‌دهد که اضافه کار کاردان‌ها یا کارشناسان واحد خود را کم یا زیاد کند
مدیر هر واحدی می‌تواند
✅بر اساس پارامترهایی غیر از کارکرد مانند اضافه‌ کاری، تعطیل کاری، حق کشیک، حق شیفت و…کارانه پرسنل را مشخص نمایدr26-kar
r26-kar
اسکرول به بالا