سوالات حسابداری

سوال 27 حسابداری

قانون جديد چك بانكى به چه مواردى اشاره دارد؟

بنابر اعلام بانک مرکزی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ صدور چک بانکی در وجه حامل،پشت نویسی و ظهرنویسی براساس قانون جدید ممنوع است
✅هرگونه چک تنها باید به نام فرد صادر و نقد شوند.
✅این بخشنامه شامل کلیه چکهای اشخاص،چکهای تضمینی و چکهای بانکی است
✅هرگونه نقل و انتقال چک باید در سامانه یکپارچه بانک مرکزی به ثبت برسد