اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

قانون جديد چك بانكى به چه مواردى اشاره دارد؟

بنابر اعلام بانک مرکزی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ صدور چک بانکی در وجه حامل،پشت نویسی و ظهرنویسی براساس قانون جدید ممنوع است

✅هرگونه چک تنها باید به نام فرد صادر و نقد شوند.

✅این بخشنامه شامل کلیه چکهای اشخاص،چکهای تضمینی و چکهای بانکی است

✅هرگونه نقل و انتقال چک باید در سامانه یکپارچه بانک مرکزی به ثبت برسد

r27-acc
اسکرول به بالا