اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

مواردي كه در حسابداري بايد در موعد قانوني تعيين شده ارسال شوند چيست؟

برخى موارد در حسابدارى وجود دارد كه بايد در زمان و مهلت معينى كه از طرف دولت و سازمان ها تعيين شده انجام شوند.

⭕️عدم انجام اين موارد باعث جريمه و يا عدم برخوردارى از مزايا و معافيتهاى مقرر در قانون مى گردد

 

١-ارسال ليست ماليات حقوق كاركنان

٢-ارسال ليست بيمه حقوق كاركنان

٣-ارسال اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده

٤-ارسال گزارشات خريد و فروش فصلى

٥-ارسال اظهارنامه عملكرد

r29-acc
اسکرول به بالا